Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar.

Avhandlingar

Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras enligt rektorsbeslut Dnr BIB 2004/13 i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar. Enligt samma beslut ska avhandlingarna göras tillgängliga i digital form i DiVA.

Avhandlingarna ska skrivas i den mall Mittuniversitetet tillhandahåller i Word. Mallarna finns tillgängliga direkt om du är PC-användare. Ett installationspaket krävs om du använder dig av Mac, läs mer om officemallar här.

ISBN

Din avhandling ska tilldelas ISBN och ISSN samt ett nummer i avhandlingsserien. Använd vårt formulär nedan för att beställa dessa.

Tryckning

Kontakta Mittuniversitetets tryckeri i god tid för att boka tid till tryckning, kontaktperson är Christina Olsson. Tryckeriet sköter om pliktleverans av 7 exemplar samt 4 exemplar till Mittuniversitetets bibliotek. Övrig distribution sköts av författaren.

Spikning 

En doktorsavhandling ska tillgängliggöras elektroniskt genom spikning ca fyra veckor före disputationen. Detta sker genom att du laddar upp din avhandling i DiVA (elektronisk spikning).

Om du utöver den elektroniska spikningen önskar en fysisk spikningsceremoni på något av våra campusbibliotek är du välkommen att kontakta biblioteket för att boka tid.

Spara din avhandling som en PDF-fil för att kunna ladda upp den i DiVA. För sammanläggningsavhandlingar är det endast kappan som av upphovsrättsliga skäl laddas upp. Avhandlingens delarbeten ska registreras separat i DiVA och kopplas till din avhandling i DiVA-formuläret för sammanläggningsavhandlingar.

Det är först när biblioteket har granskat och godkänt posten som den blir synlig i DiVA:s publika gränssnitt.

Kontakta tryckeriet

Kontaktperson vid tryckeriet, Christina Olsson
christina.olsson@miun.se

eller Alexandra Wibron
Alexandra.Wibron@miun.se 

Beställ ISBN

Biblioteket administrerar tilldelning av ISBN för monografier och rapporter utgivna av Mittuniversitetet. Om du använder ett externt förlag för publicering är det till det förlaget du vänder dig för ISBN.

Beställ ISBN