Open Access betyder att vetenskapliga resultat görs fritt tillgänglig på Internet. Det gäller främst vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter men även böcker och forskningsdata. Vissa forskningsfinansiärer kräver fri publicering av forskningsresultat de finansierat.

Två vanliga vägar till publicering Open Access

1. Publicering i en Open Accesstidskrift

Att publicera en artikel direkt i en tidskrift som tillämpar Open Access kallas ibland för den "gyllene vägen" till Open Access. Publicering i en OA-tidskrift innebär ofta att kostnaden för artikeln flyttas från läsaren som slipper betala prenumerationsavgift till författaren som istället får betala en publiceringsavgift.

I Directory of Open Access Journal (DOAJ) förtecknas kvalitetskontrollerade tidskrifter som publiceras Open Access.

2. Parallellpublicering

Att parallellpublicera en artikel kallas även den "gröna vägen" till Open Access. Det innebär att du vid sidan av att du publicerar din artikel i en traditionell förlagstidskrift även laddar upp en version av artikeln i ett fritt tillgängligt arkiv på Internet.

Förlagen har olika policy för hur parallellpublicering av deras artiklar får gå till och det är viktigt att man tar reda på vad som gäller i det enskilda fallet. Detta kan man göra i databasen SHERPA/RoMEO.

Instruktioner för parallellpublicering i DiVA

1. Kontrollera vad som gäller för din tidskrift i SHERPA/RoMEO eller genom kontakt med förlaget.

2. Logga in i Diva och fyll i alla uppgifter om artikeln i inmatningsformulärets första steg.

3. I andra steget kan du ladda upp din fil. Bocka i rätt version (inskickad, accepterad eller publicerad), bläddra fram till den rätta PDF-filen på din dator och ladda upp den.

4. Den slutgiltiga publiceringen görs av en DiVA-administratör på biblioteket. I samband med publiceringen får din PDF ett försättsblad med hänvisning och länkning till originalpublikationen.

Kriterium

Kriterium vill värna och utveckla den vetenskapliga boken som publiceringsform och är en plattform för publicering och granskning av vetenskapliga böcker open access.