Kriterium vill värna och utveckla den vetenskapliga boken som publiceringsform och är en plattform för publicering och granskning av vetenskapliga böcker open access.

Kriterium bild
Kriterium - kvalitetsgranskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker

Publiceringsplattformen Kriterium är ett nationellt konsortium som erbjuder sina tjänster till författare och förlag när det kommer till vetenskapliga böcker. Målet är både att stärka bokens status inom akademin, och att kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används internationellt gällande tidskriftsartiklar.

Universitetsbiblioteket på Göteborgs universitet fungerar som en värdorganisation för Kriterium. Det innebär att de stöttar upp med nationell samordning och utveckling, bevakning av open acess-frågor, daglig drift, digital plattform och support.

Läs mer om Kriterium här.