Mittuniversitetets rapporter publiceras vanligtvis inom ramen för en rapportserie utgiven av en avdelning, ett forskningscentrum eller en forskargrupp.

Rapporter och rapportserier

En nyinrättad rapportserie måste först registreras i DiVA innan de ingående delarna kan registreras och laddas upp. Kontakta biblioteket för att få hjälp med detta. Den grafiska utformningen av rapporterna ska följa Mittuniversitetets grafiska profil.

Publicera rapport

Rapporter som utges vid Mittuniversitetet ska tilldelas ISBN, använd formuläret för att beställa ISBN.

Digital publicering av rapporter sker genom registrering och uppladdning i DiVA. Spara rapporten i PDF-fil för uppladdning. Om rapporten ska publiceras i tryckt form kontakta universitetets tryckeri, kontaktperson Christina Olsson.

Rapportserier vid Mittuniversitetet

Beställ ISBN

Biblioteket administrerar tilldelning av ISBN för monografier och rapporter utgivna av Mittuniversitetet. Om du använder ett externt förlag för publicering är det till det förlaget du vänder dig för ISBN.

Beställ ISBN

Kontakta tryckeriet

Kontaktperson vid tryckeriet, Christina Olsson
christina.olsson@miun.se

eller Alexandra Wibron
Alexandra.Wibron@miun.se