Rovpublicering är ett växande fenomen inom akademisk publicering. Det finns ingen exakt definition av ett rovförlag, men du kan beskriva dem som utgivare som tar ut en avgift (APC) för att publicera din artikel utan att erbjuda tillräcklig peer review och redigering. Utgivare till dessa tidskrifter kontaktar ofta potentiella författare via e-post för att uppmuntra publicering och bjuda in till olika akademiska konferenser.

Rekommenderade verktyg / webbresurser som är användbara för utvärdering av publicister och open access-tidskrifter:

ThinkCheckSubmit

DOAJ

Beall´s list

Litteraturtips

Eklund, P. (2012). Open Access och tveksamma förlag : En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-4544