Publicera strategiskt och öka din synlighet

Publicera strategiskt 

 • Välj tidskrifter som finns i Web of Science eller Scopus

 • Välj helst tidskrifter med hög impact factor i Web of Science (även Scopus och Google Scholar har liknande värden). Tänk dock på att din publikation kan drunkna i en sådan om den är mindre specialiserad

 • Kolla även att tidskriften finns med i Norska listan och på vilken nivå

 • Om tidskriften inte finns i de stora citeringsdatabaserna kolla vilka andra databaser som indexerar den

 • Tänk på att Open Access ger fler läsare vilket kan leda till fler citeringar

 • Kolla upp OA-tidskrifter i DOAJ och undvik tvivelaktiga open access-aktörer (predatory publishers)

 • Kolla i SHERPA/RoMEO vilka möjligheter till parallellpublicering som finns

 • Om möjligt parallellpublicera din artikel i DiVA. Ladda i sådana fall också gärna upp artikeln i de forskarnätverk du är aktiv i

 • Att sampublicera internationellt och med företrädare för andra lärosäten eller företag kan bedömas vara positivt

 

Vad du kan göra för att öka dina publikationers synlighet

 • Var konsekvent med hur du skriver ditt namn

 • Skapa författarID

 • Affiliering: skriv alltid Mid Sweden University som namn på ditt universitet. Använd alltid korrekt universitetsadress vid publicering

 • Tänk på hur titlar och abstrakt är skrivna och välj nyckelord som är typiska för ditt ämne

 • Registrera alla dina publikationer i publikationsdatabasen DiVA och parallellpublicera det som tillåts att laddas upp

 • Var synlig med dina publikationer och din profil på många olika forum till exempel ResearchGate, Academia.edu och Google Scholar och i sociala medier (till exempel Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram)

Varför?

 • Du säkerställer att dina publikationer blir medräknade på ett korrekt sätt i bibliometriska analyser

 • Chansen att publikationerna blir funna, lästa, använda och citerade ökar när du maximerar synligheten

Digital Footprints Workshop

Universitetsbiblioteket erbjuder workshoppar på temat Digital Footprints som handlar om hur du som forskare kan göra din forskning mer synlig på nätet och därmed öka spridningen av forskningsresult...

FörfattarID

Genom ett eget författarID ges möjligheten att bättre kunna knyta korrekta forskningspublikationer till rätt upphovsperson. Ett författarID är unikt och följer med dig genom hela din forskarkarriär...

Litteraturtips

Knight, L. V., Steinbach, T. A., & Levy, Y. (2008). Selecting an appropriate publication outlet: a comprehensive model of journal selection criteria for researchers in a broad range of academic disciplines. International Journal of Doctoral Studies, 3, 59-79.