Läs om upphovsrätt, parallellpublicering och publiceringsavtal.

Beroende på var och hur författare väljer att publicera en artikel kan vissa rättigheter övergå till förlaget genom publiceringsavtalet. Ofta får man som författare göra en viss version av sin publikation öppet tillgänglig genom så kallad parallellpublicering, till exempel i DiVA. Det kan dock finnas begränsningar och krav att ta hänsyn till.

Sök fram tidskriften i databasen SHERPA/RoMEO för att kontrollera vilken policy som gäller och vilken version av artikeln som eventuellt kan laddas upp (förlagsversion, författarversion eller preprint). Om tidskriften saknas i databasen, kontrollera publiceringsavtalet eller kontakta förlaget direkt.