Bibliometri innebär kvantitativa metoder för analys av vetenskapliga publikationer. Med bibliometriska metoder är det möjligt att analysera bland annat samarbetsmönster, citeringsgrad och produktivitet. 

Biblioteket Campus Östersund

Exempel på vad bibliometri kan användas för:

  •  Utvärdering av forskningsproduktivitet och genomslag
  •  Medelsfördelning
  •  Omvärldsanalys
  •  Underlag för Strategisk publicering
  •  Benchmarking med andra forskargrupper

Universitetsbiblioteket erbjuder olika bibliometriska uppdrag på beställning.