Vad kan man göra med ett referenshanteringsprogram?

  • Importera och exportera referenser från databaser 
  • Skapa en egen databas (bibliotek) med dina referenser
  • Spara PDF:er
  • Skapa citeringar i ett word-dokument
  • Automatiskt skapa en referenslista i ett word-dokument
  • Anpassa referensernas utformning enligt olika citeringsstilar eller specifika tidskrifters krav
  • Skapa publikationslistor


Exempel på några referenshanteringsprogram


EndNote - Program som installeras på din dator, licens krävs. Du kan även skapa ett konto och jobba med Endnote Online från vilken dator som helst och synka mellan ditt bibliotek på datorn och online.

Zotero - Fritt tillgängligt, webbaserat. Du installerar en plug-in i webbläsaren Mozilla firefox för att samla in referenser från webbsidor och databaser. Kan även användas som en "standalone"-version med webbläsarna Chrome och Safari.

Mendeley - Fritt tillgängligt. Ladda ner programvaran gratis för Windows, Mac, Linux eller IOS, skapa ett konto och jobba med ditt bibliotek online från vilken dator som helst. Stort användarforum för att dela med dig och nätverka med andra forskare.

Kontakta biblioteket

Referenshanteringsprogram

EndNote

I EndNote kan du samla och organisera dina referenser i en egen databas, ett bibliotek. I din ordbehandlare kan du sedan föra in och formatera referenser med hjälp av inbyggda EndNote-verktyg.

Kurser & handledning

Biblioteket ordnar skräddarsydda kurser i EndNote, Zotero, Mendeley och JabRef. Det finns även möjlighet att få enskild handledning. Mejla oss på publicering@miun.se