miun3590.jpg

Riksbankens jubileumsfond – Research initiation 
No deadline, applications are always welcome.

JANUARY

29 January
Riksbankens Jubileumsfond – Projects, programmes, infrastructure for research 
30 January
Formas – Economic and financial drivers for climate action 

FEBRUARY

4 February
Forte – Årliga öppna utlysningen 
5 February
European Research Council – Consolidator Grant
6 February
Formas - Communication Call 2020 
18 February
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council:
Kerstin Hesselgren visiting professorship 
Olof Palme visiting professorship 
Tage Erlander visiting professorship 
Consolidator grant 
International postdoc grant 

MARCH

5 March
Riksbankens jubileumsfond - Flexit 2020 
10 March
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council:
Research project grant within humanities and social sciences 
Research project grant within medicine and health 
Starting grant within medicine and health 
25 March
Riksbankens jubileumsfond - Global Issues 
31 March
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council:
Research environment grant within humanities and social sciences 
Network grant within educational sciences 
Starting grant within natural and engineering sciences 
Research project grant within natural and engineering sciences 
Research project grants within educational sciences 
NEW! Exploratory workshop grant within educational sciences
Riksbankens jubileumsfond - Digarv, digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 

APRIL

1 April
Marianne och Marcus Wallenberg 
Marcus och Amalia Wallenberg 
2 April
Formas – Annual open call, research projects for early-career researchers 
Formas - Annual open call, research projects 
3 april
Familjen Erling Perssons stiftelse 

SEPTEMBER

September – TBA
Marie Skłodowska-Curie Actions 
22 September
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council
International postdoc grant 
24 September
Riksbankens jubileumsfond - RJ Sabbatical 

Deadline ännu så länge okänd

KK-stiftelsen: ALLA KK-stiftelsens utlysningar under 2020. KK-stiftelsen har för närvarande (20200220) minimalt med information på sin hemsida. Information om deadlines för vårens ansökningsomgång kommer, vad det verkar, i samband med att ansökningssystemet öppnar 17/3.