På denna sidan finner du kontaktuppgifter till ansvarig ekonom för ekonomistödet. På sidan finns också länkar till kalkylmallar, handläggningsordningar och lathundar som används till projektansökningar samt projektupplägg.

MI7A2948.jpg

Kontaktperson för ekonomistöd på ekonomiavdelningen är Ida Lundquist.

Mer information finner du här