Transformative Technologies – Mittuniversitetets KK-miljö

Idag finns fem lärosäten som bedriver stora forskningssatsningar inom ramen för KK-stiftelsens KK-miljöprogram: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet. KK-stiftelsens syfte med KK-miljöer är att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten, vilket sammanfattas i följande punkter:

TB_1602_9617.jpg
  • Profilering och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskningsverksamhet.
  • För att en högkvalitativ, profilerad och samproducerad forskning ska kunna bedrivas behövs goda utvecklingsvillkor för forskningen. Det är dessa villkor som KK-miljöprogrammet realiserar och följer upp.
  • Skapa förutsättningar för en effektiv och relevant användning av lärosätets resurser.

Visionen Transforming the Industrial Ecosystem – TIE

Transforming the Industrial Ecosystem – TIE, är en vision för regional förnyelse och tillväxt. Den kombinerar industriella styrkor i regionen med den dynamiska kraft som Mittuniversitetet representerar. Ett växande ekosystem bildas när den nuvarande industriella kärnan (core) agerar i symbios med förnyelsen på utkanter (edge). Alla delar av universitetets verksamhet är viktiga i förverkligande av TIE visionen och vår utveckling styrs av följande sex riktlinjer:

  • Utgå från regionens styrkeområden
  • Se möjligheter utifrån ett globalt perspektiv
  • Använda informationsteknologi som en möjliggörare
  • Anpassa till föränderliga marknader
  • Tillhandahålla kompetenser och färdigheter
  • Profilera de mest spännande framtidsmöjligheterna

Png lågupplöst för elektronisk publicering

Kontaktpersoner

Hans-Erik Nilsson
Koordinator för KK-miljön vid Mittuniversitetet

Mattias O´Nils
Forskningsledare vid STC

Kaarlo Niskanen
Forskningsledare vid FSCN

Maria Torstensson 
Ledningsstöd

Fanny Burman
Ansvarig kvalitetskontroll, administrativ process och ledningsstöd

Lisa Velander
Adminstrativt stöd STC

Christine Grafström
Kommunikatör STC

Inger Axbrink
Kommunikatör FSCN

Visionen Transforming the Industrial Ecosystem