Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anlita för övriga uppdrag.

MI7A2795.jpg

Vill du ha språklig hjälp med din forskningsansökan i form av korrekturläsning eller översättning så finns mer information på sidan för språkservice.