Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

TS_0455.jpg

För mer information om forskarstöd från biblioteket, besök denna sida: länk till biblioteket

För frågor kring publicering eller för hjälp med bibliometrisk analys kontakta Britt-Marie Sohlström