Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för den som ska skriva en debattartikel, hålla en populärvetenskaplig föreläsning eller ta fram en vetenskaplig poster.

Att skriva en debattartikel

Checklistan är ett stöd för dig som vill skriva en debattartikel, antingen själv eller med hjälp av Mittuniversitetets kommunikatörer. 

 

Populärvetenskaplig föreläsning

Ska du hålla en populärvetenskaplig föreläsning? Då kan dessa tips och råd vara till hjälp när du planerar dit föredrag.

 

Kommunicera en öppen föreläsning

Vill du sprida information och locka publik till en öppen föreläsning? Då kan dessa tips och råd vara till hjälp. Mittuniversitetets kommunikatörer finns förstås som stöd.

 

PowerPoint-presentation

Vill du skapa en PowerPoint-presentation? Då kanske dessa tips kan vara till hjälp.

 

Vetenskaplig poster

Det finns anvisningar och en Powerpoint-mall för dig som ska ta fram en vetenskaplig poster enligt Mittuniversitetets grafiska profil. 

 

Att arrangera och kommunicera en konferens

Att arrangera en konferens innebär oftast en hel del arbete. Kommunikation är en viktig del för att skapa kännedom om konferensen och för att locka deltagare. Här kan du läsa om vad kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig med och vad du själv ansvarar för.

 

Att skriva en kommunikationsplan för ett forskningsprojekt

Många av forskningsprojekten behöver en kommunikationsplan. Särskilt de forskningsprojekt som finansieras med stöd från EU, där Tillväxtverket brukar efterfråga en kommunikationsplan. Här kan du hämta en mall för kommunikationsplan. Prata gärna med någon av forskningskommunikatörerna om du har frågor kring mallen. 

 

Spridningsplan för poddar

Du som tar fram en poddserie måste också planera hur podden ska spridas och nå lyssnare. Med hjälp av den här mallen kan du definiera vilka podden ska nå och hur det ska gå till.


Tips & råd för bloggare

Vill du blogga? Innan du drar i gång din blogg bör du noggrant tänka igenom om du är beredd att lägga ditt engagemang i bloggandet. Utan äkta engagemang blir bloggen inte intressant, och utan intresserade läsare tappar man lätt sugen efter ett tag.