Här finns en lista över hur ansvaret för forskningskommunikationen fördelas bland forskningskommunikatörerna.

Ämnesforskning

Ta kontakt med din kontaktperson (fördelas utifrån institutioner på HUV och planeringsområden på NMT)

Forskningscentrum

CER: Lena Burman
Demicom: Anders Mossing
ETOUR: Sandra Wåger
FSCN:  Inger Axbrink
NVC: Pelle Fredriksson
Sports Tech Research Centre: Anna Backman Åkerblom
STC: Christine Grafström och Sofia de Wall
RCR: Hanna Liljendahl