Som forskare kan du bli kontaktad av media, och kontakter med media bör ses som en naturlig del i nyttiggörandet av forskningen. På den här sidan samlar vi information om vilket stöd kommunikationsavdelningen kan erbjuda när det gäller mediekontakter.

I frågor som rör kontakter med media kan du alltid rådgöra med kommunikationsavdelningen. Här kan du också få hjälp med att formulera och distribuera pressmeddelanden, debattartiklar m.m. Kontakta presskommunikatör Ronney Wickzell.

Utbildning i medier och nyhetsvärdering

Kommunikationsavdelningen arrangerar utbildningar för forskare i syfte att öka kunskapen och skapa trygghet i mötet med media. Utbildningarna ges i grupp, t ex för en avdelning eller ett forskningscenter, men ibland för enskilda forskare som visat intresse. 

Expertlista

Mittuniversitetet har en offentlig expertlista som utgör en snabb väg för journalister att hitta forskare. Finns du med? I så fall, se gärna över texten så att den är korrekt, samt uppdatera din personliga sida, där du kan presentera dig mot omvärlden. Expertlistan hittar du här.

Expertsvar

Mittuniversitetet är en del av Expertsvar, en tjänst som kopplar samman journalisters frågor med relevanta experter på landets lärosäten. I de fall frågan kan besvaras av forskare vid Mittuniversitetet så förmedlar vi en kontakt. Var beredd på att det ofta handlar om mycket korta deadlines för frågorna.