2022

Januari

5 januari

FORMAS

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

 

18 januari

KK-stiftelsen

HÖG 21

 

20 januari

KK-stiftelsen

Avans 21

 

21 januari

KK-stiftelsen

Forskningsprofiler 21

 

24 januari

Vinnova

EUREKA Smart – Internationella samverkansprojekt inom avancerad tillverkning 2022

 

27 januari

KK-stiftelsen

NU 21

Synergi 21

Februari

Mars

8 mars

Vinnova

Bioinnovation: Hypotesprövning steg 1 – Nyskapande projekt med högre risk

 

15 mars

VR

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

 

29 mars

VR

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Konsolideringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

 

Vinnova

Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation

April

1 april

Ekon. dr. Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik

Projekt med anknytning till ekonomi och teknik

 

Marianne & Marcus Wallenbergs stiftelse

Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

 

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning

Författarbidrag rättsvetenskapliga verk

 

Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond

Projektanslag och riktat anslag inom hållbart samhälle

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

1 september

Vinnova

Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

 

6 september

Vinnova

Bioinnovation: Hypotesprövning steg 1 – Nyskapande projekt med högre risk

 

7 september

Vinnova

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2022

Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer – 2022

 

8 september


KK-stiftelsen


Företagsforskarskolor 22

 

13 september

VR

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Forskarskolor inom migration och integration

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

 

15 september

KK-stiftelsen

Rekryteringar 22

 

Vinnova

Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

 

20 september

VR

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

 

 

Oktober

November

December

9 december

KK-stiftelsen

HÖG 22

2023

Januari

Februari

Mars

1 mars

Vinnova

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

 

2 mars

FORTE

Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

 

7 mars

VR

Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Bidrag till forskningsmiljö inom segregation

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

 

14 mars

Vinnova

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2023

21 mars

FORTE

Etableringsbidrag 2023

 

28 mars

VR

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag inom medicin och hälsa

 

Vinnova

Cirkularitet - FFI - våren 2023

 

30 mars

Formas

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

 

Vinnova

ERA-MIN Joint Call 2023 Raw materials for the sustainable development and the circular economy

April

1 april

Wallenbergstiftelserna

Projektanslag samt anslag riktat mot kretsloppanalys av funktionella och tekniska material

Projektanslag samt riktat projektanslag inom hållbart samhälle

Projekt med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland

 

17 april

Vinnova

EUREKA CELTIC NEXT - Informations- och kommunikationsteknik - våren 2023

18 april

VR

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

Projektbidrag för forskning om cyber- och informationssäkerhet

 

Maj

Juni

Juli

Inget här.

Augusti

September

Oktober

November

December

Sidan uppdaterades 2023-12-01