2021

Januari

12 januari
VETENSKAPSRÅDET
EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02)

19 januari
FORMAS
Samhällsplanering för omställning (steg 2)

21 januari
KK-STIFTELSEN
Avans 20

22 januari
KK-STIFTELSEN
Forskningsprofiler 20

26 januari
European Commission/Horizon 2020
The Green Deal 

27 januari
KK-STIFTELSEN
Synergi 20

28 januari
KK-STIFTELSEN
NU 20

FORTE
Internationell postdok 

VINNOVA
Metalliska material för det elektrifierade samhället

29 januari
MISTRA
Samhällstransformation med fokus på klimat

STINT
JSPS Summer Program

 

Februari

2 februari
VINNOVA
InfraSweden: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen 

11 februari
VINNOVA
SIP Produktion2030, utlysning 13

15 februari
RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND
Ny nordisk satsning på forskning om framtidens samhällsutmaningar

16 februari
VETENSKAPSRÅDET
Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Olof Palmes gästprofessur

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Tage Elanders gästprofessur

Bidrag till investering i befintlig infrastruktur

23 februari
VETENSKAPSRÅDET
Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Forskarskolor för lärarutbildare

26 februari
VINNOVA
EUREKA EURIPIDES2 Call 2021

Mars

April

1 april
WALLENBERGSTIFTELSERNA
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse: Projektanslag inom samhällsvetenskaperna, humaniora och lärande, inklusive WASP-HS

Ekon. dr. Peter Wallenbergs stiftelse: Projekt med anknytning till ekonomi och teknik 

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning: Författarbidrag, rättsvetenskapliga verk

FORMAS
Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, deadline (preliminärt!) 1 april kl. 11.00
 

8 april
FORMAS
Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären, deadline 8 april kl 14.00 

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt, deadline 8 april kl. 14.00

13 april
VETENSKAPSRÅDET
Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

26 april
WALLENBERGSTIFTELSERNA
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Wallenberg Academy Fellows

Maj

Juni

Juli

TOMT

Augusti

September

Oktober

November

December

TOMT

2022

Januari

Januari

Februari

Februari

Mars

Mars

April

April

Maj

Maj

Juni

Juni

Juli

Juli

Augusti

Augusti

September

September

Oktober

Oktober

November

November

December

December