Vid arbete med forskningsdata bör du fundera på hur ansvars- och säkerhetsfrågor som uppstår i arbetet ska hanteras. Här listar vi några områden som är bra att tänka på.

Informationssäkerhet

Varje forskare har ansvar för att gällande policy och riktlinjer för informationssäkerhet tillämpas. De externa verksamheter som är anslutna till universitetets IT-resurser ska uppfylla universitetets policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

Mittuniversitetets sida om informationssäkerhet

SND:s (Svensk Nationell Datatjänst) beskrivning "skydda data"

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ställer särskilda krav på hanteringen av forskningsdata som innehåller personuppgifter. Via länkarna nedan hittar du information om vad du behöver tänka på när du behandlar personuppgifter inom ramen för ett forskningsprojekt. Här kan du bland annat läsa om vilka särskilda regler som gäller för känsliga personuppgifter, vilken information som ska lämnas till de registerade, och vad som gäller om personuppgifter ska delas med någon annan utanför universitetet:

Personuppgifter i forskning

Läs mer om hantering av personuppgifter vid Mittuniversitetet

Klassa din information

För att veta vilket skydd din information behöver ska en informationsklassning och riskanalys genomföras, därefter ska säkerhetsåtgärder tas fram. Arbetet med säkerhetsåtgärder och handlingsplan för dessa genomförs med stöd från Infrastrukturavdeldningen.

Process för informationsklassning

Mall_informationsklassning

Mall_rättsliga krav

Mall_omvärldsanalys

Modell för klassificering av information.pdf

Klassningsstöd med exempel

Riskvärdering_modell.docx

Riskmatris_mall.xlsx

 

 

Spara data och dela den med andra

Att dela material med forskare på andra lärosäten, även från andra länder, är ett vanligt behov hos forskare. Beroende på vilken typ av information som ska delas gäller olika regler.

I rutinbeskrivning för digitala arbetsytor för Mittuniversitetets personal kan du se vilken lagringsyta du ska välja beroende på vilken information som ska hanteras.

Rutinbeskrivning för digitala arbetsytor

Nyttiggörande

Kommersialisering

Forsknings- och utbildningsstöd kan hjälpa dig med frågor som:

  • Vilka rättigheter har jag till mina egna forskningsresultat?
  • Kan jag nyttiggöra min forskning och forska samtidigt?

Upphovsrätt

Forsknings- och utbildningsstöd kan svara på frågor om immaterialrättsligt skydd som:

  • Vad bör jag tänka på innan jag publicerar mina resultat?
  • Borde jag skydda mina resultat och vilken skyddsform är lämplig att använda för mig?

Läs mer om stöd för nyttiggörande och upphovsrätt

 

God forskningssed

Vi rekommenderar Vetenskapsrådets publikation God forskningssed som bland annat informerar om ansvarsfrågor i multinationella forskningsprojekt, kommersialisering och mycket annat.

God forskningssed (Vetenskapsrådet)