Checklista - hantering av forskningsdata - livscykel

Checklistan kan du använda som stöd i ditt arbete med forskningsdata.

Checklistan är uppbyggd utifrån vilket stadie du är i din hantering av forskningsdata. Den innehåller information om vem du kan vända dig till för stöd och hjälp och var det finns mer information. 

Planera

Identifiera och definiera projektets data

Hitta befintlig relevant data

Ansvarig: 

Forskare

Resursstöd:

DAU (Data Access Unit): researchdata@miun.se

Din handledare (gäller doktorander)

IT-tjänster

Information kring datarepositorium (webbsida)

 

Tillgängliggöra

Sammanställa, publicera och synliggöra datamängder

Bevara

Rensa data

Ansvarig: 

Forskare

Resursstöd:

DAU (Data Access Unit): researchdata@miun.se 

IT-tjänster:

Den tekniska lösningen för den långsiktiga lagringen är inte klar än.

Stöddokument:

Den egna datahanteringsplanen

Bevara forskningsdata (webbsida)

Dokumenthanteringsplanen (punkt 4 och 5) (pdf)

Lagra data långsiktigt

Ansvarig: 

Forskare

Resursstöd:

DAU (Data Access Unit): researchdata@miun.se 

IT-tjänster:

Den tekniska lösningen för den långsiktiga lagringen är inte klar än.

Stöddokument:

Bevara forskningsdata (webbsida)

Dokumenthanteringsplanen (punkt 4 och 5) (pdf)

 

Arkivera och gallra data

Ansvarig: 

Forskare

Resursstöd:

Arkivarie

Arkivassistent

IT-tjänster:

Den tekniska lösningen för den långsiktiga lagringen är inte klar än.

Stöddokument:

Bevara forskningsdata (webbsida)

Dokumenthanteringsplanen (punkt 4 och 5) (pdf)

Kontakt

Frågor om forskningsdata

Frågor om forskningsdata