Behöver du hjälp med litteratursökning till ditt forskningsprojekt? Biblioteket kan erbjuda handledning i litteratursök i våra databaser. Handledningen kan ske på olika sätt, antingen på biblioteket, på ditt arbetsrum eller via Zoom.


Systematisk litteratursökning

Ska du göra en systematisk forskningsöversikt kan vi hjälpa dig att utforma systematiska litteratursökningar. 


Hittar du inte det material du behöver?

Forskare och övrig personal på Mittuniversitetet har fri tillgång till artikelbeställningar och fjärrlån av böcker.

 

Litteraturtips

Booth, A., Sutton, Anthea, author, & Papaioannou, Diana, author. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review.

Kontakt