Litteratursökning

Behöver du hjälp med litteratursökning till ditt forskningsprojekt? Biblioteket kan erbjuda handledning i litteratursök i våra databaser. Handledningen kan ske på olika sätt, antingen på biblioteket, på ditt arbetsrum eller via Zoom.


Systematisk litteratursökning

Ska du göra en systematisk forskningsöversikt kan vi hjälpa dig att utforma systematiska litteratursökningar. 

Sök i Primo

Sök i bibliotekets databaser


Hittar du inte det material du behöver?

Forskare och övrig personal på Mittuniversitetet har fri tillgång till artikelbeställningar och fjärrlån av böcker.

Beställ en artikel

Beställ en bok

Läs mer om bibliotekets stöd till lärare och forskare

Kontakta biblioteket

Bibliotekets forskningsnära tjänster

publicering@miun.se

Litteraturtips

Booth, A., Sutton, Anthea, author, & Papaioannou, Diana, author. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review.