Meritering

Fakulteternas anställningsråd bereder anställningsärenden för anställning av professor, lektor, biträdande lektor och forskarassistent. De lämnar även förslag på innehavare av titeln docent.

Installandi 2014