Forskningsmedel för nyttiggörande och innovation

Syftet med Forskningsdriven innovation är att stimulera idéer inom alla vetenskapsområden som kan leda till en innovation och bidrar till att forskningsbaserad kunskap nyttiggörs i det omgivande samhället. Denna utlysning är en utvecklad fortsättning på utlysningen som genomfördes 2015.

Mittuniversitetet deltar sedan 2017 i projektet ”Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande” (SAFIR) tillsammans med flera andra lärosäten i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova med syfte att testa och vidareutveckla finansieringsinstrument för samverkan. Projektfinansieringen ligger till grund för denna utlysning tillsammans med samfinansiering från Mittuniversitetets båda fakulteter.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till all forskande personal vid Mittuniversitetet.

Vad kan jag söka för?

Du ska ha en idé som kan leda till en innovation i det omgivande samhället. En innovation ska här ses i en bred kontext, det kan röra sig om nya produkter, tjänster eller något som gör att forskningsbaserad kunskap nyttiggörs på ett originellt sätt i samhället.

Hur mycket kan jag söka?

Maxbelopp som ett projekt kan söka är 525 000 kr, vilket inkluderar alla typer av kostnader (ex. OH och externa parters kostnader).

Utlysningen omfattar totalt 1 050 000 kr. Av den totala medelstilldelningen för projektet avsätts hälften för fakulteten för Humanvetenskap (HUV) och hälften till fakulteten för Naturvetenskap, media och teknik (NMT). 1-3 projekt per fakultet kommer att beviljas medel.

Instruktioner för ansökan

Innovationsrådgivarna står till ert förfogande för att diskutera projektet och idéer som presenteras i ansökan utifrån nyttiggörandepotential och nuvarande lösningar. Ansökan skrivs på engelska eller svenska, helst i Times New Roman pt11.

Ansökan ska innehålla följande:

1.      Ansökningsmall, inklusive underskrift av ansvarig prefekt

2.      Projektplan (max fem A4-sidor)

3.      Budget (max en A4-sida, skall göras enligt Mittuniversitetets kalkylmall)

4.      CV (max två sidor/nyckelpersoner)

Ansökan stänger 2019-09-30 kl 23.59 och skickas till innovation@miun.se

Fullständig utlysningstext

Ansökningsblankett

 

Kontakt

Frågor om utlysningen kan ställas till Sven Wadman, innovationsrådgivare.

Sven Wadman.

Kontakt

Johan Landström

Johan Landström är kontaktperson angående projekt SAFIR och dess koppling mot Forskningsdriven innovation (föräldraledig 21/6-30/11).
Johan Landström