Inventera forskningens tillgångar

Ta reda på vilka intellektuella tillgångar ditt forskningsprojekt genererar, vem som äger dem, hur de kan spridas och samtidigt skyddas.

Intellectual Assets Inventory, IAI, är ett verktyg som Chalmers Innovationskontor har tagit fram för att inventera intellektuella tillgångar i form av data, metoder, modeller, designer, mjukvara och uppfinningar.

Verktyget hjälper dig att skapa en överblick över vilka av forskningsprojektets tillgångar som kan vara användbara för andra. Under en IAI-workshop kartlägger du vilka tillgångarna är, vem som egentligen äger dem samt hur man kan tillgängliggöra och skydda dem.

Några av Miun Innovations innovationsrådgivare är utbildade för att genomföra IAI-workshops.

Hur går en IAI-workshop till?

Kontakta någon av innovationsrådgivarna som introducerar dig i verktyget och anpassar ett upplägg utifrån ditt syfte och dina förutsättningar. Det finns upplägg som är anpassade för tillfällen med många deltagare, exempelvis under en avdelningsdag, medan andra passar att genomföra i en mindre grupp.

Verktyget är utformat för att forskaren eller forskargruppen ska kunna genomföra inventeringen på egen hand, men Miun Innovation erbjuder kostnadsfritt metod- och processtöd vid behov. 

Kontakt

Sandra Olofsson
sandra.olofsson@miun.se
Miun Innovation
Campus Östersund

Sten Wigert
sten.wigert@miun.se
Miun Innovation
Campus Sundsvall

Inventeringen av vilka immateriella tillgångar forskningen har genererat gav struktur och insikt.

Läs hela intervjun med Maria Lexhagen om hur inventeringen gav struktur och insikt.