Inventera intellektuella tillgångar

Inventera intellektuella tillgångar

Våren 2014 genomförde den forskargrupp som Maria ingår i en inventering av vilka intellektuella tillgångar forskningen har genererat. Tillsammans med innovationsrådgivare från Miun Innovation identifierades då mängder av tillgångar som sedan har kunnat ligga till grund för nyttiggörande och kommersialisering av den forskningsbaserade kunskapen.

Maria Lexhagen om hur inventeringen gav struktur och insikt.

"Vi identifierade metoder, modeller, verktyg, data, mjukvara och webbdomännamn. Innan inventeringen tänkte vi att de tillgångar vi hade skapat under forsknings- och nyttiggörandeprocessen bara bestod av vetenskapliga publikationer."

Maria Lexhagen har varit verksam vid Etour under många år och forskningen bedrivs i nära samverkan med företag i turistnäring och intressenter av turistnäringens effekter. Digitaliseringens betydelse för näringens kundrelationer och marknadsföringsinsatser samt affärsintelligent styrning och ledning av verksamheter och event är exempel på forskningens inriktning.

I forskingsprojektet Kunskapsdestinationen arbetar Maria tillsammans med andra forskare för att utveckla metoder och analysmodeller som med utgångspunkt i kunskap om gästens behov och upplevelser bidrar till en effektiv verksamhetsstyrning och fokuserat utvecklingsarbete.
- Inventeringen gav oss en struktur och en insikt om vad vår forskning genererat i termer av intellektuella tillgångar. Vi identifierade metoder, modeller, verktyg, data, mjukvara och webbdomännamn. Innan inventeringen tänkte vi att de tillgångar vi hade skapat under forsknings- och nyttiggörandeprocessen bara bestod av vetenskapliga publikationer.

Bidragit till insikter

Efter den första inventeringen av intellektuella tillgångar har Maria och forskargruppen själva använt tankesättet och metoden. De har jobbat vidare och identifierat fler tillgångar och på ett strukturerat sätt kopplat dessa till dokument i forskningen.
- På detta sätt kan vi spåra utvecklingen och uppkomsten av våra intellektuella tillgångar väldigt enkelt. Det har bidragit till insikter i hur vi ska planera framtida forskning mer effektivt också utifrån detta perspektiv.

Maria och hennes forskarkollegor är nu delägare i ett bolag som ska kommersialisera de forskningsbaserade idéerna och lansera IT-baserade tjänster för affärsanalyser riktade till besöksnäringen. Bolaget har anställt en VD och tagit in delägare och kapital. Upplägget grundar sig på att bolaget bygger affärer kring den kunskap och de immateriella tillgångar som forskningen genererar. Den första produkten ska lanseras under hösten 2016.
- Arbetet med att inventera intellektuella tillgångar och analysera hur dessa uppkom och hur de kan skapa nytta och värde har varit intressant och givande. Det har skapat tydlighet och struktur kring forskningens resultat ur ett annat perspektiv än som bidrag till vetenskaplig utveckling. IAI-översikten bidrar också till att framtida forskningsprojekt kan beskrivas tydligt utifrån ett nyttiggörandeperspektiv vilket ofta är viktigt i forskningsprojekt som sker i samarbete med företag och samhällsaktörer.

Stöd i frågor om nyttiggörande

Maria understryker att det är bra att vara medveten om att det finns stöd i frågor om nyttiggörande och innovation att få inom universitetet. Hon menar att forskare inte ska vänta med att göra en inventering tills forskningsprojektet är slut. Det kan istället vara bra att ha inventeringen som underlag för löpande avstämning under forskningens utveckling.