Licensbanken.se är en webbplats där licensierbara forskningsresultat presenteras för marknaden. Licensbanken fungerar som en länk mellan forskning och samhället

I Licensbanken.se finns forskningsresultat och nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras. På så sätt fungerar banken som en länk mellan akademi och omgivande samhälle.

Licensbanken - förenar forskning och nytta

I Licensbanken finns forskningsresultat som du som forskare vill sälja eller licensiera ut. Licensbanken underlättar forskningsresultat från akademin att implementeras genom licensiering och gör på så vis nytta i samhället. 

Licensbanken.se är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet genom Innovationskontoret Fyrklövern.

Kontakta vår innovationsrådgivare Sandra Olofsson om du vill veta mer eller lägga ut ett licenserbjudande i Licensbanken.se.

Kontakt

Sandra Olofsson
Miun Innovation
Innovationsrådgivare
sandra.olofsson@miun.se