Licensbanken.se - förenar forskning och nytta

Idéer och resultat, direkt från universitetsvärlden till marknaden. På licensbanken.se hittar du innovationer redo att sättas i produktion eller användning redan imorgon!

 Sports Tech

Licensbanken.se är en webbplats där licensieringsbara forskningsresultat görs tillgängliga och sökbara. Det handlar om forskningsresultat som kan komma till nytta och skapa värde i samhället eller på en marknad genom licensiering av ditt företag eller din organisation.

Forskningsresultat till nytta för din organisation

Genom att samarbeta med universitetet får du mervärden såsom:

  • Tillgång till expertis och know-how
  • Möjlighet att skapa ett varumärke med forskningsanknytning
  • En forskningsbaserad unik produkt (vara, tjänst, process eller metod)

De licenserbjudanden som presenteras på Licensbanken.se är av olika typer. En del licenser får du tillgång till genom ersättning medan medan andra är kostnadsfria.

Licensbanken.se har utvecklats och drivs av Innovationskontoret Fyrklövern som samlar de fyra lärosätena Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet.

Kontakta vår innovationsrådgivare Sandra Olofsson för mer information eller besök Licensbanken.se.