Sprid kunskap, metoder och teknik genom licensiering

Genom ett licensavtal kan du ge företag, organisationer eller privatpersoner tillåtelse att använda en rättighet av immateriell eller intellektuell art som din forskning har genererat.

Utforska dina möjligheter att skapa nytta genom de tillgångar som din forskning har genererat. Miun Innovation hjälper dig att identifiera tillgångar som kan vara intressanta för licensiering, formulera licenserbjudan och ta fram avtal. Genom marknadsplatsen Licensbanken.se kan dina licenserbjudanden sedan bli tillgängliga för olika intressenter. Licensbanken.se har utvecklats i samarbete mellan Mittuniversitetet och övriga lärosäten inom Innovationskontoret Fyrklövern. Gå in och titta på aktuella erbjudanden.

Kontakt

Sandra Olofsson
Miun Innovation
Campus Östersund
sandra.olofsson@miun.se


Sten Wigert
Miun Innovation
Campus Sundsvall
sten.wigert@miun.se

Sprid ditt licenserbjudande genom Licensbanken!