Varje år beviljas ett antal forskare vid Mittuniversitetet medel inom ramen för Vinnovas satsning "Verifiering för tillväxt".

Syftet med satsningen är att skapa en effektivare process när det gäller att kommersialisera forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Medlen kan användas till insatser för att exempelvis utreda forskningsidéns skyddsbarhet eller för att genomföra fördjupade marknadsanalyser och teknisk granskning. Ansökan om medlen, max 300 000 kronor per projekt, görs i samverkan med Miun Innovations innovationsrådgivare. 

"Innovationskontoret Fyrklövern" som omfattar Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet hanterar medlen gemensamt via ett verifieringsråd som har beslutsmöten varje vecka. På så sätt kan vi erbjuda snabb hantering av ärendena.

Kontakta någon av våra innovationsrådgivare om du har frågor om medlen.

Kontakt Östersund

Sven Wadman
Miun Innovation
Campus Östersund
010-142 85 84

Kontakt Sundsvall

Sten Wigert

Sten Wigert
Miun Innovation
Campus Sundsvall
010-142 79 81