Det pågår en större uppgradering av Mittuniversitetets forskningsdatabas som beräknas vara klar och driftsatt under våren 2017.

Systemet förväntas då bli mer stabilt och användarvänligt.