Servicefönster 18/10 kl 07:00-08:00

Det är ett inplanerat servicefönster av IT onsdag den 18/10 mellan kl 07:00 - 08:00.

 Då går det inte att komma åt forskningsdatabasen.

Denna nyhet är riktad till: