Uppgradering av forskningsdatabasen

En uppgraderad version av forskningsdatabasen planeras att tas i drift torsdag 31 augusti. Inloggning sker via det ordinarie MIUN-kontot.

2949137-word-on-keyboard.jpg

Bakgrund

Till följd av att leverantörens stöd för vår befintliga version av forskningsdatabasen upphör har Mittuniversitetet sedan våren 2016 bedrivit ett uppgraderingsprojekt för att komma ikapp till den aktuella versionen. Uppgraderingen förväntas avhjälpa en del långvariga och tilltagande driftproblem med den befintliga versionen av databasen, samt att garantera driftsäkerheten i framtiden.

Uppgraderad version

Driftsättning av den nya versionen av forskningsdatabasen planeras att ske torsdag den 31 augusti. Den gamla forskningsdatabasen kommer då att ersättas med en ny version, med all befintlig information bevarad och överflyttad. För användarna kommer detta att innebära ett nytt gränssnitt – men handläggningsordningen är i stora drag oförändrad. I det nya systemet gör du därför samma saker, men på delvis nya sätt. Inloggning sker via ditt ordinarie MIUN-konto.

Under dagen för uppgraderingen kan tillgången till systemet komma att vara begränsad.

Utbildningstillfällen och manualer

Inför driftsättningen av det nya systemet har utbildningstillfällen erbjudits 23–24 augusti. Ytterligare utbildningstillfällen kommer att erbjudas framöver, inför att arbetet med de individuella studieplanerna tar fart igen. Information om dessa tillfällen meddelas senare.

Användarmanualer för den nya versionen kommer att publiceras på forskningsdatabasens sida i medarbetarportalen, se länk nedan.

Mer information

Aktuell information om forskningsdatabasen kan alltid nås via forskningsdatabasens sida här i medarbetarportalen. 

Denna nyhet är riktad till: