Forskningsdatabasen när Ladok är stängt

Mellan den 6-18/11 är Ladok stängt för driftsättning av nytt Ladok-system.

Inga godkända kurser eller tillgodoräknade kurser kan då läggas in i Ladok och ingen ny information kommer heller att hämtas från systemet till forskningsdatabasen.

Forskningsdatabasen kommer dock att kunna användas för att lägga in avhandlingspoäng, planerade kurser och övrig information som inte kommer från Ladok.

Denna nyhet är riktad till: Sundsvall, Östersund