Forskningsdatabasstugor – för att doktorander ska få lära känna forskningsdatabasen

Vi kommer att hålla två forskningsdatabasstugor, så att du som doktorand kan få lite hjälp med frågor rörande din individuella studieplan.

Torsdag 12 november              kl 10:00 – 11:30

Fredag 13 november                kl 10:00 – 11:30

Anmälan