Gör din forskning tillgänglig via DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Registrera dina forskningspublikationer i DiVA och kom ihåg att parallellpublicera om möjligt. På så sätt synliggör och tillgängliggör du din forskning för andra. Koppla samman publikationerna med ditt  användar-id vid Mittuniversitetet och posterna blir synliga på din personliga sida.

Biblioteket granskar alla poster som läggs in i DiVA. Vissa poster blir synliga på din personliga sida först efter granskning. Ta gärna kontakt om du har frågor kring registrering och parallellpublicering.