I EndNote kan du samla och organisera dina referenser i en egen databas, ett bibliotek. I din ordbehandlare kan du sedan föra in och formatera referenser med hjälp av inbyggda EndNote-verktyg.

EndNote är ett program som installeras på din dator och som kräver licens, kontakta Helpdesk för inköp och uppgradering. Nya uppdateringar av EndNote kommer ungefär en gång om året, senaste versionen är X9. 

Mittuniversitetets bibliotek erbjuder användarstöd i EndNote och vi anordnar introduktionskurser vid behov. Den senaste manual som vi tagit fram finns att ladda ned längst ner på denna sida. Manualen är för X7 men den är även användbar för X8 och X9.

Hjälpsidor och självstudieguider

Endnote training

Endnote training

Frågor och svar om Endnote


Endnote support Sök efter lösningar på problem i Endnotes knowledgebase

Endnotes användarforum Bli medlem i forumet för att se andras frågor och svar eller ställa dina egna frågor

Frequently asked questions

Observera!

Är du MAC användare och skriver på svenska bör du inte använda EndNote X7 tillsammans med Word 2016. CWYW plugin:en i EndNote är inte kompatibelt med denna version av Word. 

 

Kontakta biblioteket