Bluffaktura

Vad är en bluffaktura och vad gör jag med den?

En bluffaktura är en faktura på en vara eller tjänst som du inte har beställt. Dessa fakturor ska bestridas och det görs av den person vars namn står på fakturan. Ett bestridande ska ske skriftligt helst via e-post (då har du bevis för att du har skickat ett bestridande). Bestridandet ska innehålla följande information:

  • Uppgift om vilken faktura saken gäller
  • Att du bestrider fakturan
  • Orsaken till bestridandet
  • Bifoga gärna en kopia på fakturan

Om du väljer att skicka ett vanligt brev per post så tänk på att aldrig signera med din namnteckning.

Om det kommer en påminnelse efter ditt bestridande så behöver du inte bestrida igen. Men om företaget skickar ärendet vidare till ett inkassoföretag och du får ett nytt krav därifrån är det viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen. Bifoga det brev som du skrev till företaget vid ditt första bestridande.

Det händer att bluffakturor går vidare som betalningsförelägganden till Kronofogden, trots att en bestriden fordran inte bör lämnas till Kronofogden. I så fall skickar Kronofogden ut ett föreläggande med delgivningskvitto. Om du får ett sådant föreläggande, kontakta genast universitetets juristfunktion som då övertar hanteringen av ärendet. 

Tänk på att det är viktigt att du sparar all dokumentation!

Behöver du hjälp under ärendets gång så kan du vända dig till universitetets juristfunktion:

Arne Wahlström
Arne.wahlstrom@miun.se
010-142 88 83