Upphandling och inköp är en del av universitetsledningens stab, ULS, som handlägger Mittuniversitets upphandlingar av varor och tjänster.

252622-man-and-woman-shaking-hands-with-path.jpg

Mittuniversitetets institutioner, avdelningar, enheter eller forskare ska alltid genomföra upphandlingar i samarbete med Mittuniversitetets upphandlare.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras alltid via e-Avrop.
Här finner du Mittuniversitetets startsida på e-Avrop

Regelverk för upphandling

Finns under våra styrdokument
https://medarbetarportalen.miun.se/styrdokument/verksamhetsstod/uppfoljning 

Attestansvar

UBW (Elektronisk faktura hantering)

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54