När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde mellan 615 313 kronor och 1 427 377 kronor och inga existerande avtal finns ska du göra en förenklad upphandling.

Vid förenklad upphandling ska du upprätta följande beslut/dokument:

 

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54