När du ska köpa in varor eller tjänster vars värde överskrider ett tröskelvärde på 1 427 377 kronor och inga existerande avtal finns ska du kontakta universitetets upphandlare. Upphandling över tröskelvärdet ska alltid handläggas av upphandlaren.

Beställ upphandling genom att skicka in beställningsblanketten:

Var ute i god tid!

Tänk på att en öppen upphandling tar tid. Det tar till exempel cirka tre månader att skriva upphandlingsdokumentet. Det finns också ett lagstadgat krav om minst 30 dagars annonsering. Uppskattningsvis tar det mellan 3 till 8 månader från det att beställningen mottagits tills dess att upphandlingen är färdig.

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54