4.5 Aktivitet

I kontofält 4 anges den aktivitet som skall följas upp och kopplas ihop med olika intäkter/kostnader. En aktivitet kan till exempel vara ett forskningsprojekt eller ett ämne. Mittuniversitetets aktuella aktiviteter finns på Miuns hemsida under Ekonomi – Kontoplan