Redovisning

Interndebitering tjänsteutbyte

Vid utbyte av tjänster mellan avdelningar inom Mittuniversitetet kan kostnaderna regleras i personalsystemet eller via en interndebitering.

Kontoplan

Här finner du samtliga kontoplaner.

Projektredovisning

Mittuniversitetets deltagande i olika projekt är förknippat med regler och åtaganden, vilka är fastställda dels av externa finansiärer och dels reglerade i avtal mellan projektets aktörer.