Checklistor

Spara favorit 20 nov november 2019

Kommunikationsavdelningen har tagit fram checklistor som stöd för olika kommunikativa insatser.

Att anordna evenemang

Checklistan är ett stöd för dig som anordnar konferenser, möten och andra typer av events och innehåller också ett förtydligande av vilket stöd du kan få av Mittuniversitetets stödverksamhet. Det finns även en kalkylmall som stöd för att lägga budget för ett evenemang.

Intern kommunikation av projekt

Tänk på att planera kommunikationen redan vid projektstart, tänk igenom vem som behöver veta vad för att projektet ska uppnå sina mål. I checklistan finns sammanställt vad du bör tänka på.

Kommunikation vid projektavslut

Checklistan är ett stöd för att sammanfatta resultatet av ett projekt.

Kommunikation via digitala anslagstavlor

Checklistan är ett stöd för den som ansvarar för en digital anslagstavla (skärm).

Beställa språktjänster externt

Checklistan ger stöd när du ska beställa översättningar och granskningar externt.

Checklistor för forskningskommunikation

Att skriva en debattartikel

Checklistan är ett stöd för dig som vill skriva en debattartikel, antingen själv eller med hjälp av Mittuniversitetets kommunikatörer. 
Checklista för att skriva en debattartikelLyssna

Att blogga

Vill du skriva vetenskaplig blogg? Här får du några råd som kanske kan vara till hjälp. 
Tips och råd för bloggareLyssna

Populärvetenskaplig föreläsning

Ska du hålla en populärvetenskaplig föreläsning? Då kan dessa tips och råd vara till hjälp när du planerar dit föredrag.
Checklista för att hålla populärvetenskapligt föredragLyssna

Vetenskaplig poster

Det finns anvisningar och en Powerpoint-mall för dig som ska ta fram en vetenskaplig poster enligt Mittuniversitetets grafiska profil. 
Mall, riktlinjer och tips för vetenskaplig poster / scientific poster (and guidelines in English)

Riktlinjer för utbildningstext