Sociala medier

Spara favorit 27 sep september 2018
Facebook sociala medier

Med utgångspunkt att finnas där målgruppen finns är sociala medier ett bra komplement till övrig kommunikation. Idag är vi närvarande i bland annat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube. Förutom Mittuniversitetets huvudkonton använder också ämnen, avdelningar, program och forskningscentrum sociala medier.

Varför ska man använda sociala medier? Fördelen med sociala medier är att en väldigt stor del av de vi vill nå är aktiva där. Som exempel använder 78 procent av svenskarna i åldersgruppen 16 - 25 år Facebook, dagligen. På universitetsövergripande nivå använder vi sociala medier till marknadsföring i studentrekryteringssyfte, varumärkesbyggande och för att öka kännedomen om Mittuniversitetet.

På centrum-, avdelnings-, ämnes- och programnivå används sociala medier till bland annat:

  • Stärka relationen med blivande studenter som fått ett positivt antagningsbesked
  • Få igång en dialog studenter emellan
  • Ett mer informellt sätt att kommunicera med medarbetare, samarbetspartners med flera
  • Nå ut med forskningsresultat och öka kännedomen om verksamheten
  • Hålla kontakten med alumner
comments powered by Disqus

Vill du veta mer?

Kommunikationsavdelningen ger råd och stöd när en verksamhetsdel vill eller funderar på att bli aktiv i sociala medier. 

Kontakt: Krister Holm