Antagna studenter

Spara favorit 5 mar mars 2019
Öppet hus i Östersund

Antagna studenter har blivit antagna som studenter vid Mittuniversitetet men har inte hunnit bli registrerade på sin kurs/utbildning.

Som antagen student har hen ofta många frågor och ett behov av att fördjupa sin kunskap om Mittuniversitetet och den utbildning hen valt. Målgruppens kommunikationsbehov är:

  • De behöver veta vart de ska vända sig för praktisk information kopplat till sina studier (hitta rätt kontaktvägar).
  • De önskar tydligare information - snarare mer än färre för att öka hens grad av vilja att registrera sig. Exempelvis, hur de ska registera sig på kurser, hur schemat ser ut för första kursen, litteraturlistor och studiehandledning.
  • De vill ha möjlighet till dialog genom samtal eller chatt vid frågor.
  • De behöver även information om campus, studentbostäder samt de omgivande städerna.
  • De vill veta om hur deras utbildning förbereder dem för det kommande arbetslivet redan nu, exempelvis hur praktik- och traineemöjligheter som erbjuds ute på företag i samarbete med lärosätet.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningen är att behålla målgruppens engagemang och vilja att registera sig på den kurs/utbildning de sökt genom att etablera en relation tidigt med nyckelpersoner. Idag har en flertal program vid lärosätet ett problem med att studenter tackar nej till sin studieplats innan registrering.

Kanalstrategi:
Just nu pågår en översyn av studentportalen som kommer att medföra att portalens innehåll och funktionalitet behöver ses över och utvecklas. Samtidigt som det här sker kikar vi också på hur vi kan utveckla de programsidor som finns i studentportalen.