Campusstudenter

Spara favorit 5 mar mars 2019
Studenter, utomhus, Östersund

Målgruppen består av studenter som redan studerar på något av Mittuniversitetets campus.

Målgruppens kommunikationsbehov är:

 • Hålla kontakten med sina studiekamrater under studietiden.
 • Få snabb tillgång till information och funktioner som berör studierna.
 • Snabbt få tillgång till info vid akuta händelser.
 • Ställa frågor som berör studierna och få snabba svar.
 • Få vägledning/coaching inför karriärval.
 • Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m.
 • Nå ut med sitt varumärke till potentiella arbetsgivare.
 • Hitta rätt kontaktvägar.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningarna är:

 • Att få studenter, studieadministrativpersonal, lärare, studentkårer och studiestödsfunktioner att känna till och förstå vilka kanaler som ska användas i kommunikationen så att informationsflödet upprätthålls.
 • När något inte fungerar vänder sig studenterna i första hand till studiekompisar och linjeföreningar, i andra hand lärarna.
 • Ett problem som studenterna upplever är att en del lärare använder olika kommunikationskanaler, ibland i samma kurs. Och glömmer att meddela - vilket skapar förvirring och risk att studenten missar viktig information.
 • Studenter vill att lärarna samlar viktig information på ett ställe. Viktig information ska spridas via mail och kursrum i Moodle och/eller programsidor i studentportalen.
 • Studenter skiljer på kanaler när de aktivt söker information (miun.se, studentportalen) och "passivt" mottar information – FB och Instagram.

Kanalstrategi:

 • Just nu pågår en översyn av studentportalen som kommer att medföra att portalens innehåll och funktionalitet behöver ses över och utvecklas. Samtidigt som det här sker kikar vi också på hur vi kan utveckla de programsidor som finns i studentportalen.
 • Vi behöver utveckla sms-tjänsten så att sms kan användas för att sprida information när akuta händelser uppstår.
 • Behöver vi utveckla app för någon funktion/information?