Kommunikationsplattform

Spara favorit 3 mar mars 2019
Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

I Mittuniversitetets kommunikationsplattform samlas alla riktlinjer, regler och instruktioner som gäller för Mittuniversitetets kommunikation.

Det är respektive kommunikatörs/beställares ansvar att se till att leverantörer får ta del av de dokument som behövs vid varje enskilt uppdrag.

Vad som styr Mittuniversitetets kommunikation illustreras i denna bildLyssna. Styrdokumenten anger varför och vad vi ska kommunicera. Kommunikationsplattformen anger hur vi ska kommunicera.

Det finns också ett antal handböcker, mallar och checklistor som stöd till medarbetare på Mittuniversitetet.

 

 

 

 

.