Texter

Spara favorit 14 dec december 2016

Här finns färdiga texter och budskap uppdelat på målgrupper som ska användas som utgångspunkt då vi tar fram olika kommunikativa produkter.

På Mittuniversitetet tror vi på inkludering och individens kapacitet samt prioriterar vår relation med omvärlden. Det gör oss till ett universitet som med tydlig förankring i arbetslivet hittar nya vägar för studenter att utvecklas tillsammans och individuellt utifrån sina behov. Mittuniversitetet ska erbjuda en stabil grund och en miljö som gör det möjligt för studenter och forskare att nå sina mål och framtidsdrömmar. Det ska vi lyfta fram i vår kommunikation.

Vi vet att våra målgrupper värdesätter olika saker utifrån sina perspektiv. Budskapen och profiltexterna som följer är anpassade för våra vanligaste målgrupper och fungerar som ett underlag när du berättar om Mittuniversitetet. Observera att det är generella texter som du kan komplettera utifrån vad du vet om den målgrupp som du tänker vända dig till. Några av texterna finns i två eller tre olika längder.