Vad innebär "friendly"?

Spara favorit 2 okt oktober 2017
Studenter vid Selångersån

I tabellen nedan framgår Mittuniversitetets tolkning av vad ”friendly” innebär för oss respektive vad det inte innebär, d v s kontrasten som ska motverkas.

Friendly innebär:

 • Vi-orientering
 • Inkluderande, öppenhet
 • vänligt, varmt
 • närhet, verklighetsnära
 • tillåtande atmosfär
 • mångfald
 • flexibilitet
 • vi-känsla/gemenskap
 • hjälpsamma/stöttade
 • serviceminded
 • engagemang
 • samhällsinriktat, socialt ansvarstagande
 • meningsfullhet
 • praktikmöjligheter
 • valmöjligheter, många inlärningsmetoder
 • nytta: lärarnas engagemang, nyttiggörande – omgivande samhället, koppling näringsliv,
 • bostadsgaranti/lätt att hitta bostad, geografiska läget – aktivt friluftsliv,
 • kvalitet (arbetslivskopplingen/ branschnära)  
 • bra campus/fina miljöer
 • innovation med nytta för samhället, bjuder in alla, innovation på ett inkluderande sätt, för alla personer och inriktningar.
 • De som vill utveckla sina möjligheter – på sin nivå/motivation (tron på varje människas utvecklingsbarhet).

 

Friendly innebär INTE:

 • Elittänk, höga krav på sig själva
 • Traditionellt/konservativt
 • Skojigt/ roligt/bekymmerslöst
 • Unga och moderna
 • Fartfyllt studentliv och fokus på aktivt studentliv snarare än på utbildning
 • Trendigt 
 • Allmänt känd kvalitet.