Blended learningssalar i Östersund

Blended learningssalar är F214, F234, F229, G1350, G1351, G1352, G1353, G3213, G3216, O211, O212, O213, O214, Q171, Q176, Q183, Q233.

F214, 360 platser

Gradängsal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Ja
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

G1350, 40 platser

G1350

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Nej
1st Headmic/1st Catcbox: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

G1351, 60 platser

Gradängsal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja
Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Skype,Zoom: Ja

Boka salen

G1352, 72 platser

Gradängsal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: Ja
Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Skype,Zoom: Ja

Boka salen

G1353, 40 platser

G1353

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD:Nej
1st Headmic/1st Catcbox: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Utökad information om denna sal

Boka salen

G3213, 60 platser

G3216

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
1st Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom: Ja

Boka salen

G3216, 40 platser

G3216

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
Mikrofon: Headmic
Hörslinga: Nej
Zoom: ja

Boka salen

O211, 42 platser

ALC/Blended learning

Distanskameror 2st: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

O212, 75 platser

CASE-SAL

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: ja

Boka salen

O213, 75 platser

CASE-SAL

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

O214, 42 platser

Blended learning

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: ja

Boka salen

F234, 130 platser

Gradängsal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Ja
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

F229, 130 platser

Gradängsal

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: Ja, via PC
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

Q171, 40 platser

Q171

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
DVD: DVD via Pc
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

Q176, 40 platser

Q176

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: DVD via Pc
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

Q183, 36 platser

Q183

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: DVD via Pc
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

Q233, 40 platser

Q233

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
DVD: DVD via Pc
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Skype, Zoom: Ja

Boka salen

Lärosalar i Östersund

Föreläsningssalar i Östersund

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang.Föreläsningssalar är F229, F214, F234, G1351, G1352

Lärosalar i Östersund

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbara. Lärosalar är G1350, G1353, G2351, G2355, G3213, G3215, G3216, G3351, G3355, Q171, Q176, Q183,...